عنوان شغلی

توضیحات فرصت شغلی

سرپرست و کارشناس فروش استان سیستان و بلوچستان

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی استان سیستان و بلوچستان :

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر زاهدان(بومی ساکن شهر زاهدان) دعوت به همکاری می نماید:

1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر زاهدان یا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان سیستان و بلوچستان می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

سرپرست و کارشناس فروش استان
مرکزی

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی در استان مرکزی :

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر اراک(بومی ساکن شهر اراک) دعوت به همکاری می نماید:

1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر اراک یا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان مرکزی می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

سرپرست و کارشناس فروش استان
فارس

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی در استان فارس :

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر شیراز(بومی ساکن شهر شیراز) دعوت به همکاری می نماید:

1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

 دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر شیراز یا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان فارس می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

سرپرست و کارشناس فروش استان
خوزستان

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی در استان خوزستان :

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70 نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر اهواز (بومی ساکن شهر اهواز) دعوت به همکاری می نماید:


1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

 دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر اهواز یا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان خوزستان می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

سرپرست و کارشناس فروش استان
کرمان

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی در استان کرمان:

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر کرمان (بومی ساکن شهر کرمان) دعوت به همکاری می نماید.

1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر کرمان یا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان کرمان می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

سرپرست و کارشناس فروش استان
اصفهان

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی در استان اصفهان :

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70 نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر اصفهان(بومی ساکن شهر اصفهان) دعوت به همکاری می نماید.

1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر اصفهان یا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان اصفهان می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

سرپرست و کارشناس فروش استان
آذربایجان شرقی

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی در استان آذربایجان شرقی:

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر تبریز(بومی ساکن شهر تبریز) دعوت به همکاری می نماید:

1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر تبریزیا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان آذربایجان شرقی می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

سرپرست و کارشناس فروش استان
آذربایجان غربی

متن آگهی درخواست نیروی فروش بومی در استان آذربایجان غربی:

شرکت لوازم آشپزخانه داتیس با 300 نفر پرسنل و تولید کننده بیش از 150 محصول در زمینه اجاق گازهای رومیزی، هود، سینک، فر ، مایکروویو و … برای تکمیل کادر فروش خود که بیش از 70نفر در سراسر ایران می باشد در ردیف های شغلی زیر پس از آموزش های رایگان لازم درشهر ارومیه(بومی ساکن شهر ارومیه) دعوت به همکاری می نماید:

1-سرپرست فروش
2-کارشناس فروش حضوری(حقوق ثابت +مزایا+ پورسانت+ بیمه)

 دفتر مرکزی در تهران می باشد و در شهر ارومیه یا شهرهای دیگر دفتر فروش ندارد. محل فعالیت استان آذربایجان غربی می باشد و برنامه های اجرایی از دفتر مرکزی شرکت روزانه به پرسنل جهت اجرای صحیح ارائه خواهد شد. هزینه های سفرهای درون استانی بر اساس آیین نامه شرکت به عهده شرکت می باشد. برای مصاحبه شغلی با شماره تلفن های 09121508634-09124248990 و ثابت 02177743044 تماس و یا رزومه خود را واتس آپ و یا به آدرس ایمیل resume@dateesco.com ارسال نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

به علت شیوع ویروس کرونا مصاحبه با متقاضیان به صورت تصویری و از طریق فضای مجازی انجام می گیرید.

فرم ثبت نام جهت استخدام در موقعیت های شغلی